Start Paglakas ng dating kaalaman

Paglakas ng dating kaalaman

Dapat pa nga ay nakalipad dahil hindi na siya nahirapan sa pagtanggal ng sedang dikit-dikit na nakapalibot sa kanya.” “Lumipas ang maraming panahon ay aking napag-alaman at naunawaan, na ang bahay uod pala ay nagbibigay ng tamang ~puwersang salungat para sa isang paruparo, ang ginagawang ~pagpupumilit niya para makalaya, ay magpapatibay pala sa kanyang mga pakpak. asawa ko, si Julieta.” “Bakit niyo po siya pinagtataguan? Mga silyang kulang-kulang ang paa at mga pinagtabasan na yero at kahoy na nakasandal sa pader ng bahay. Gayon pa man kahit na nasa ~mapangamkam na ang lahat ng kayamanan, hindi pa rin nila matatagpuan ang hinahanap at tunay na kaligayahan sa buhay.” “Paano po ~makakamtan ang tunay na kaligayahan?

Ito ang magpapatatag sa’yo upang iyong makayanan sa susunod na ikaw ay mabigo. “Yun ang tawag namin sa taong nag-aalaga sa amin, nagpapakain, naghahanda para sa aming mga darating na laban.” “Mang Romeyo di ho ba masama ang makipag-away? Basta yan ang papel naming mga tandang dito sa mundo, ang makipaglaban sa kapuwa tandang.” “E… Idinilat lang ng aso ang mga mata at agad ring ipinikit na parang walang bumangga. Hindi sumagot ang aso at para itong walang narinig, ~mababanaag sa mukha nito na tila may mabigat na dinaramdam. Na magpasa-hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung kailan ito ~maghihilom. Nasa aking isip at damdamin pa ang hapding singsariwa na iniwan ng lumipas.” “Minsan po ay nasabi sa akin ng ama ko, sa aking paglaki ay hindi ko maiiwasan at kinakailangan kong ~sagupain ang iba’t-ibang klaseng daluyong ng buhay, aking raw pagkakatandaan at huwag ~kaligtaan na laging bigyan ng puwang ang kasalukuyan at ang pait ng kahapon, ang magiging katumbas raw nito ay ang tamis ng pag-asa.

Siyempre sa tulong ng iyong ~pananalig at paniniwala sa sarili mo ay mas malinaw mong matatanaw ang pag-asa.” “Bakit kailangan ko pang makipaglaban sa takbo ng aking buhay? ” “Kinakailangan, magagalit ang mga amo naming sabungero kung hindi namin ito gagampanan, baka kami ang ~sentensiyahan at gawing tinola para sa tanghalian nila.” “Amo? Napawi agad ang kaba sa dibdib ni Pipito, at sinimulan kausapin ang aso para humingi ng paumanhin. “Ako po si Pipito, isang ibong maya.” Humikbi lang ang aso at may tumulong isang patak na luha sa mga mata. Upang sa kasalukuyan at sa darating na hinaharap ay maipagpatuloy ko pa rin ang aking buhay.” “Tama ang iyong ama Pipito, itanim mo sa iyong dibdib at laging panghawakan ang pag-asa.

Kasalukayan naman ang amo nilang si Pedro ay binibigyan sila ng pagkain, ito ang ginagawa tuwing umaga bago ito umalis papasok sa eskuwelahan. “Alam kong ikaw ay nangangamba, na baka kainin kita.” Namumula ang mukha ni Pipito at nanginginig sa matinding takot sa malaking ibon. Ginagamit nila ang ~marahas at ~mapanira na digmaan upang makuha at ~kamkamin ang mga lupain, kasama ang mga nakatira rito.” “Ano po ba ang silbi ng isang digmaan? Maraming walang malay ang naiipit at nagiging pangunahing biktima sa isang labanan.

Mag silbing aral sa’yo ang mga kabiguan at matuto sa mali ng nakalipas. Para patunayan kung sino ang tunay na lalaking tandang.” “Bakit kailangan niyong patunayan? Sa isip ay lumaro na kaya siyang kainin sa isang ~iglap o kaya durugin ng mga paa sa isang hakbang. May tumutulong dugo po sa inyong pakpak.” “Maliit lang yan, mas malaki ang sugat na dulot ng iilang tao sa dibdib ko.

Bukong kulay dilaw na ~animo’y ginto ang bunga, sa ingles tinatawag raw itong “golden coconut”. Ganuon din si Huana na medyo kinakabahan sa kanyang kinatatayuan. ~Kinaway ng paruparo ang kanyang mga pakpak ng maraming beses, kaya lang sa halip na makalipad, siya ay bumagsak.” istorya ni Huan. Malamang nalaman na niya na hindi ako nagpalipas ng gabi sa tiklis namin.” “Romeyo! Nakatambak rin duon ang mga sirang gulong na nabubulok at nagkaroon na ng tubig sa gilid dahil sa buhos ng ulan, pinamumugaran at ginagawa na itong tirahan ng mga lamok. Ang mga bakod sa labas ng isang bansa ay wala ring pinagkaiba sa bakod na nasa loob nito.” “Ano po ang ibig niyong sabihin?

Sa itaas ng punong iyon ay naroon rin ang mag-asawang ibong maya na matiyagang naghihintay. Lakad ka ng lakad, hindi ka mapirmi sa lugar mo.” inis na sabi ni Huana. “Bakit hindi po siya lumipad at dagling nahulog pa? Naroon rin ang mga butas na lumang drum na tuluyan ng kinakain ng kalawang. ” “Halimbawa tulad sa isang pamayanan, iisang tao lang ang may pag-aari ng malawak na lupa ron, na dapat sana ay sa nakararaming makikinabang ito ibahagi, ngunit sa ating ginagalawang buhay ay sumibol ang isang uri ng nilalang, ang mga mapanglamang, ang mga ~mapanikil, ginamit nila ang kapangyarihan at ~mapandahas na pamamaraan para ito ay tuluyang ~makamkam.

“Si Pipito isinilang na, ~minulat niya ang mga mata, nakita paligid na maganda. ” umiiling na nagtataka si Doro sa sinabi ni Doray. ” “Oo Pipito rin yan, Pi…Pito ang buhok sa tuktok ng ulo. Nagkaroon naman ng matinding takot na namumuo sa maliit na mukha nito, kinakabahan at baka siya ay kainin o iuwi sa mga inakay ng malaking ibon, na ang wari niya’y malaki pa sa kanya. Huwag kang mag-alala katatapos ko lang mag-agahan.” “Ha! Sabay naman ang mahigpit na kapit niya sa plumahe, umiikot pa ang paningin habang siya ay kinakausap ng malaking ibon. Lahat ay nag-aagawan ng kaniya-kaniyang lupain at ~nasasakupan.